• Kommunal Banner

  Kommunal

  Systemet tar om hand sådant vi tidigare skötte manuellt – det ger mer tid till medlemmen som ju är vårt självklara fokus

  Mer om Kommunals lösning

 • Red Barnet Banner

  Rädda Barnen Danmark

  Mer medel till att hjälpa barn genom bättre samarbete och större bekvämlighet på arbetsplatsen

  Mer om Rädda Barnens lösning

 • Hoas Banner

  Hoas

  Att hitta den perfekta rumskamraten med en Smartphone – en digital tjänst för att dela lägenhet

  Mer om Hoas lösning

 • Health Village Banner

  Health Village

  Digitala kanaler inom vården

  Mer om Health Village lösning

 • Bättre analys

  Bättre analys

  Beslutstöd och BI

  Läs mer

 • Bättre Säljstöd

  Bättre säljstöd

  CRM i världsklass

  Läs mer

 • Bättre CRM-förvaltning

  Bättre CRM-förvaltning

  Support och förvaltning

  Läs mer

 • Business Productivity

  Bättre kommunikation

  Träffsäker kommunikation

  Läs mer

 • Mer mobilitet

  Mer mobilitet

  Arbeta mer effektivt mobilt

  Läs mer

Health Village

Digitala kanaler inom vården – Health Village ger både patienter och vårdpersonal tillgång till information och stöd

Health Village är en onlinetjänst som utvecklats gemensamt med experter och patienter i sjukvårdsdistriktet Helsingfors och Nyland (HUS).

Onlinetjänsten ger information och stöd till alla berörda parter; sjukvård för patienter och verktyg för vårdpersonal. Tjänsten erbjuder olika patientgrupper enkel och tillförlitlig information om hälsa, egenvård och behandling av olika medicinska tillstånd. Tjänsten kan användas 24-7 oavsett användarens fysiska plats.

Health Village består av virtuella byggnader som är anpassade efter olika livssituationer och symtom, såsom smärtlindring, rehabilitering, mental hälsa och viktkontroll. Dessutom så erbjuds också information om mer sällsynta sjukdomstillstånd, kvinnohus och Helsingfors biobank.

De virtuella byggnaderna erbjuder stöd egenvård och övervakning av medicinsk vård genom relaterade online-tjänster samt guider för egenvård, rådgivning via mobil teknik.

Health Village är en molntjänst baserat på Microsoft Azure och SharePoint Online plattformarna. Projektet leds av HUS under perioden 2015 – 2018 i samverkan med Innofactor. Tjänsterna utvecklas kontinuerligt och följs upp i samarbete med universitet, forskningsinstitut och utbildningsanstalter. Utöver dessa finns även industriföretag, leverantörer och utvecklare av eHälsa med som samarbetspartners.

2016 utsågs HUS Health Village som finalist i utmärkelsen för sektor Hälsa inom Microsoft. Health Village projektet fick också ett erkännande som "Reinventing Productivity recognition" på Microsofts Empowering Health Conference i Bryssel, Belgien i januari 2016.

”Syftet att utveckla virtuella och elektroniska tjänster inom vården är att ge bättre service för att förebygga sjukdomar, öka effektiviteten i vården, förkorta kundernas tid till behandling och öka effektiviteten i möten på distans. Användningen av e-hälsovård tjänster gör det möjligt att fördela personalresurser till mer krävande tjänsteområden där rådgivning och vård kräver en bredare kompetens."

Sirpa Arvonen
Project Director
HUS Health Village

Innofactor AB

Drottninggatan 68, 5tr
111 21 STOCKHOLM
info.sweden@innofactor.com
+46 8 20 97 30
Kontakta oss!