• Kommunal Banner

  Kommunal

  Systemet tar om hand sådant vi tidigare skötte manuellt – det ger mer tid till medlemmen som ju är vårt självklara fokus

  Mer om Kommunals lösning

 • Red Barnet Banner

  Rädda Barnen Danmark

  Mer medel till att hjälpa barn genom bättre samarbete och större bekvämlighet på arbetsplatsen

  Mer om Rädda Barnens lösning

 • Hoas Banner

  Hoas

  Att hitta den perfekta rumskamraten med en Smartphone – en digital tjänst för att dela lägenhet

  Mer om Hoas lösning

 • Health Village Banner

  Health Village

  Digitala kanaler inom vården

  Mer om Health Village lösning

 • Bättre analys

  Bättre analys

  Beslutstöd och BI

  Läs mer

 • Bättre Säljstöd

  Bättre säljstöd

  CRM i världsklass

  Läs mer

 • Bättre CRM-förvaltning

  Bättre CRM-förvaltning

  Support och förvaltning

  Läs mer

 • Business Productivity

  Bättre kommunikation

  Träffsäker kommunikation

  Läs mer

 • Mer mobilitet

  Mer mobilitet

  Arbeta mer effektivt mobilt

  Läs mer

Rädda Barnen Danmark

Mer medel till att hjälpa barn genom bättre samarbete och större bekvämlighet på arbetsplatsen

Rädda Barnen är en internationell politiskt och religiöst oberoende icke-statlig organisation som fokuserar på att främja barns rättigheter och stödja barn som lever under svåra förhållanden. De grundades 1919 i Storbritannien, organisationen fungerar nu i mer än 120 länder.

Innofactor Danmark samarbetar med Rädda Barnen Danmark i arbetet med att inrätta det så kallade Championprogrammet som syftar till att främja den digitala omvandlingen av samhällsarbetet. Syftet är att hjälpa Rädda Barnen Danmark att fullfölja uppdraget att förbättra hur barn behandlas och uppnå omedelbara och varaktiga förbättringar i livet för barn både i Danmark och i hela världen. Programmet underlättar samarbetet inom organisationen och gör arbetet mer effektivt och bekvämt, vilket också minskar de administrativa kostnaderna. Detta bidrar till att säkerställa att så mycket som möjligt av donerade medel går direkt till behövande barn.

Champion Programmet bestod av åtta anställda som bildade ett nätverk av nyckelpersoner. Deltagarna representerade olika enheter inom Rädda Barnen Danmark’s organisation. De hade en gemensam önskan om att förändra hur det dagliga arbetssättet utfördes och alla var intresserade av och engagerade i projektet. Deltagarna i nätverket fick utbildning i de moderna arbetsmetoder och färdigheter som stöds av Microsoft Office 365 och de tog sedan kunskapen vidare till sina respektive team. För att dela information mellan varandra använde de Yammer som är en flexibel och lätt plattform. Det gjorde de enklare att dela erfarenheter och frågor i sitt dagliga arbete.

Medlemmarna i nätverket träffar fortfarande varandra regelbundet och fungerar som handledare inom ramen för Rädda Barnens digitala omvandling. För Rädda Barnen har erfarenheterna av programmet som helhet och Innofactor som partner har varit mycket positivt.

”Vi bestämde oss för att investera i Championprogrammet för att främja förändringen i vår arbetskultur. Vårt huvudfokus var att utvalda nyckelpersoner i organisationen skulle introducera nya och moderna arbetsmetoder på sina arbetsplatser. Det primära målet var att utbilda dem för att säkerställa att de skulle se det fulla värdet av att använda Microsoft Office 365 verktygslåda. Det handlade också det om att överge det gamla sättet att arbeta och lära sig nya mer effektivare sätt för samarbete. Innofactor har hjälpt oss med struktur och processer för att lyckas i vårt arbete. Vi har haft ett nära samarbete och en konstruktiv dialog som har varit en stor del av projektets framgång. Vi har nu en mycket aktiv gemenskap av nyckelpersoner som hjälper till att driva förändringen inom organisationen framåt och hjälper oss att få ut det mesta ur Microsoft Office 365 tjänster.”

Rikke Bygballe Møller
Project Manager
Red Barnet
Mads Gaub
CIO
Red Barnet

Innofactor AB

Drottninggatan 68, 5tr
111 21 STOCKHOLM
info.sweden@innofactor.com
+46 8 20 97 30
Kontakta oss!