• Kommunal Banner

  Kommunal

  Systemet tar om hand sådant vi tidigare skötte manuellt – det ger mer tid till medlemmen som ju är vårt självklara fokus

  Mer om Kommunals lösning

 • Red Barnet Banner

  Rädda Barnen Danmark

  Mer medel till att hjälpa barn genom bättre samarbete och större bekvämlighet på arbetsplatsen

  Mer om Rädda Barnens lösning

 • Hoas Banner

  Hoas

  Att hitta den perfekta rumskamraten med en Smartphone – en digital tjänst för att dela lägenhet

  Mer om Hoas lösning

 • Health Village Banner

  Health Village

  Digitala kanaler inom vården

  Mer om Health Village lösning

 • Bättre analys

  Bättre analys

  Beslutstöd och BI

  Läs mer

 • Bättre Säljstöd

  Bättre säljstöd

  CRM i världsklass

  Läs mer

 • Bättre CRM-förvaltning

  Bättre CRM-förvaltning

  Support och förvaltning

  Läs mer

 • Business Productivity

  Bättre kommunikation

  Träffsäker kommunikation

  Läs mer

 • Mer mobilitet

  Mer mobilitet

  Arbeta mer effektivt mobilt

  Läs mer

Mobilitet

Innofactors mobilitetslösningar

Innofactors mobilitetslösningar (appar) är framtagna för att användare snabbt och enkelt ska kunna ställa frågor till en eller flera datakällor. Apparna hjälper våra kunder att mer effektivt arbeta med rätt information, till rätt person och på rätt plats.

Information från Microsoft Dynamics CRM hämtas via en webbapp som styr vilken information som kan hämtas för vilken användare och vilken information som kan och ska skrivas tillbaka till systemet.

Ta med dig den del i Microsoft Dynamics CRM som du behöver ute på fältet

Mobil ärendehantering

Med hjälp av Innofactors webbapp för ärendehantering kan de som är ute på fältet få tillgång till de ärenden som är tilldelade till dem. Relevant information om ärendet presenteras i en översikt, där t ex namn, adress och telefonnummer till den som ärendet gäller visas. Det finns också möjlighet att addera information, bilder samt slutföra ärendet via appen och allting lagras sedan på ärendet i Microsoft Dynamics CRM.

Appar för skyddsombud

Innofactor har skapat webbappar för skyddsombud som använder olika standardiserade frågeformulär när de gör sina besök och skyddsronder som de kan fylla i via sin webbapp.

Systemets primära syfte är att synliggöra information för anställda och förtroendevalda när dessa är på fältet och genomför olika former av arbetsplatsbesök samt checklistor i samband med besöken för att säkerställa kontinuitet och generera besöksrapporter som lagras automatiskt i CRM-systemet.

Appen finns tillgänglig för både anställde och icke-anställda (dvs utan licens till CRM-systemet, som ändå kan få tillgång till data och skriva ner data till systemet)

Genom standardiserade formulär och checklistor loggas rätt information, och användaren får ett stöd i att inte glömma bort relevanta frågor och undersökningspunkter vid sitt besök. Information från tidigare besök finns sedan tillgänglig i CRM-systemet vid kommande besök.

Enkelt

Applikationen är för dig som har många användare som behöver få tillgång till information utan att för den delen tappa kontrollen över informationshanteringen. Lösningen är webbaserad och fungerar på alla plattformar och enheter.

Kontakta oss >>

Innofactor AB

Drottninggatan 68, 5tr
111 21 STOCKHOLM
info.sweden@innofactor.com
+46 8 20 97 30
Kontakta oss!