• Kommunal Banner

  Kommunal

  Systemet tar om hand sådant vi tidigare skötte manuellt – det ger mer tid till medlemmen som ju är vårt självklara fokus

  Mer om Kommunals lösning

 • Red Barnet Banner

  Rädda Barnen Danmark

  Mer medel till att hjälpa barn genom bättre samarbete och större bekvämlighet på arbetsplatsen

  Mer om Rädda Barnens lösning

 • Hoas Banner

  Hoas

  Att hitta den perfekta rumskamraten med en Smartphone – en digital tjänst för att dela lägenhet

  Mer om Hoas lösning

 • Health Village Banner

  Health Village

  Digitala kanaler inom vården

  Mer om Health Village lösning

 • Bättre analys

  Bättre analys

  Beslutstöd och BI

  Läs mer

 • Bättre Säljstöd

  Bättre säljstöd

  CRM i världsklass

  Läs mer

 • Bättre CRM-förvaltning

  Bättre CRM-förvaltning

  Support och förvaltning

  Läs mer

 • Business Productivity

  Bättre kommunikation

  Träffsäker kommunikation

  Läs mer

 • Mer mobilitet

  Mer mobilitet

  Arbeta mer effektivt mobilt

  Läs mer

Offentlig sektor

Som myndighet, statligt verk eller kommun är en större del av verksamheten att tillhandahålla olika typer av uppgifter till medborgarna. Det sker genom lagring av dessa uppgifter i register. Utmaningen för offentlig sektor ligger i att tillhandahålla mer service till landets invånare, men med samma resurser eller i vissa fall minskade resursanslag.

Innofactor system för offentlig sektor gör att användarna blir mer effektiva så att mer tid kan ägnas åt service till invånarna. Innofactor system ger också IT-avdelningen en plattform som är enklare att underhålla samt sänker förvaltningskostnaderna.

Mobilt besiktningsprotokoll

För att öka service och tillgänglighet krävs att handläggare på myndigheter och kommuner kan lägga mer tid på att vara nära invånare och lokala företag. För att slippa registrera ett besök eller besiktning i efterhand har Innofactor tagit fram en plattform för att registrera innehåll och resultat via surfplatta eller mobil. Allting lagras direkt i systemet och handläggaren sparar tid.

Innofactor har utvecklat en plattform för mobila användare som behöver hämta eller lagra data i CRM. Ett användningsområde är ett ge användarna ett mobilt besiktningsprotokoll. Många bolag och organisationer som arbetar med besiktningar gör detta med hjälp av papper och penna eller i bästa fall via dator. I båda fallen innebär det ett merarbete för användaren samt att data ska skrivas flera gånger. På papper, till dator etc vilket innebär att data blir fel på vägen eller tappas bort.

Vid användandet av ett mobilt besiktningsprotokoll lagras data om besiktningen direkt i CRM-systemet. Användaren får även stöd via appen för att hålla reda på vilka frågor som ska ställas, vilka svarsvarianter som finns, när man kan komplettera med kommentarer, någon punkt som orsakar ett föreläggande m.m. Om användaren ska åka på ett besök, klickar användaren på adressen och en karta laddas i appen. Liknande stöd finns för telefonnummer där appen ringer det telefonnummer som finns lagrat på besökspersonen.

Hela funktionaliteten gör att användaren och bolaget sparar tid och färre fel inträffar. Dessutom fungerar det mobila besiktningsprotokollet på alla mobila plattformar vilket gör att ni inte är beroende av någon speciell hårdvara. Finns det surfplattor i bolaget så kan dessa användas, ingen ytterligare investering behövs.

För att öka service och tillgänglighet krävs att handläggare på myndigheter och kommuner kan lägga mer tid på att vara nära invånare och lokala företag. För att slippa registrera ett besök eller besiktning i efterhand har Innofactor tagit fram en plattform för att registrera innehåll och resultat via surfplatta eller mobil. Allting lagras direkt i systemet och handläggaren sparar tid.

Kontaktcenter

Innofactor har tagit fram ett enkelt och intuitivt systemstöd till ett kontaktcenter för handläggning av olika ärenden och frågor från kunder, medborgare och medarbetare.

Lösningen lämpar sig för myndigheters och kommuners kontaktcenter, olika kundtjänster eller ett internt servicecenter. Kontaktcenterlösningen fokuserar på nytta, användbarhet och kvalitet. Nu kan handläggare enkelt kommunicera med medborgare, företag och övriga intressenter.

Samtliga intressenter hålls uppdaterade om ärendestatus och handläggarna kan känna sig säkra på att inga ärenden tappas bort. Ärenden med tillhörande aktiviteter, kontakttillfällen och status är enkla att kontrollera för alla behöriga medarbetare.

All data är sökbar och strukturerad vilket gör att det dagliga arbetet löper på smidigt samtidigt som kvaliteten ökar. Handläggaren är ständigt uppdaterad om samtliga ärenden samtidigt som den enskilde frågeställaren kommunicerar direkt till handläggaren via valfri kanal; e-post, chat, webbportal, app, SMS eller sociala medier.

Handläggarna behöver inte leta i olika system eller belasta den övriga organisationen. Alla funktioner finns direkt och enkelt tillgängliga i en bekant Microsoftmiljö vilket gör att användaren inte upplever tröskeln med att lära sig ett nytt system.

Innofactors Kontaktcenter bygger på Microsoft Dynamics CRM vilket gör lösningen flexibel och utbyggbar samtidigt som det i grunden är ett standardsystem med en låg underhållskostnad.

Fastighetsförvaltning

Innofactor branschlösning för fastighetsförvaltning ger komplett och lättillgänglig information om kunder och fastigheter! Lösningen riktar sig till er som idag har ett antal olika system och behöver få en samlad bild av både kunder och verksamheten. Dessutom kan den fastighetsrelaterade ärendehanteringen lätt och smidigt hanteras i ett och samma system.
Läs mer »

Kurs- och eventhantering

Ett lättanvänt system för er som har utbildnings-, kurs- och seminarieverksamhet – allt på ett och samma ställe!

Med hjälp av enkla funktioner och färdiga arbetsflöden ökar ni effektiviteten i er administration samtidigt som ni höjer kvaliteten och kontrollen. Inget tappas bort och systemet hjälper till med påminnelser och att-göra-listor. Stöd för fortsatt uppföljning om vem som har gått vilken kurs, för riktade kampanjer, inbjudningar, statistik, efterbearbetning och analys.
Läs mer »

Innofactor AB

Drottninggatan 68, 5tr
111 21 STOCKHOLM
info.sweden@innofactor.com
+46 8 20 97 30
Kontakta oss!